schuttersgilde sint lambertus helden
Koninklijke Schuttersgilde Sint Lambertus Helden

Welkom bij het Koninklijke Schuttersgilde Sint Lambertus

 

Werkzaamheden aan website

Vanwege vernieuwing werkzaamheden is de website momenteel slechts beperkt bereikbaar.

 

NIEUWS BRIEF 2018 – 2019 nr 09
a.s. zaterdag 13 juli vervolg OLS 2019.
 
Beste gildebroeders en gildezusters.
 
Langs deze weg wil het bestuur, iedereen bedanken die hebben deelgenomen
aan dit Oud Limburgs Schuttersfeest in Seveum.
Naast het zestal (5 ronden van 18 punten): Jo Fleuren – Jim Beerkens –
Roel Vullers – Geert v/d Beucken – Marcel Maessen - Wim Kranen
wonnen we de volgende prijzen:
1 e prijs mooiste koningspaar: Fred & Marieke Lemmen,
2 e prijs: mooiste koningin, Marieke Lemmen,
2 e prijs: beste commandant, Marcel Maessen,
6 e prijs mooiste bordjesdrager, Resi Lemmen
1 e prijs concertwedstrijd tamboers, met de mars Variant.
verder nog optredens van: marketentster: Sanne Maessen,
en jeugd marketentster Anouk Lemmen.
 
We gaan a.s. zaterdag terug naar Sevenum om verder te kavelen,
en we wensen onze schutters veel succes en hopelijk komen ze wéér met een
prijs naar huis. We gaan in uniform en vertrek om 9.15 uur vanaf het
gildehuis, de opgave lijst hangt in het gildehuis.
Deze week oefenen voor het zestal en de andere schutters, donderdag 19.30 uur.
Zaterdag nog een ronde oefenen, 8.30 uur. Onze materiaalwagen gaat mee.
 
Het bestuur.
 

ONZE PRIVACY POLICY 

Koninklijke Schuttersgilde St Lambertus hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Koninklijke Schuttersgilde St Lambertus houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Koninklijke Schuttersgilde St Lambertus zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
 
Koninklijke Schuttersgilde St Lambertus
Gildehuis 't Hasenacker
Hazenakkerweg 1
5988 NJ  Helden
 
Voor onze volledige Privacy Policy KLIK HIER.