Het laatste nieuws over onze schutterij
Koninklijke Schuttersgilde 
Sint Lambertus

SLUITING GILDEHUIS

16 Oktober 2020
Beste Gildebroeders, Gildezusters.

N.a.v. de maatregelen, zoals deze afgelopen dinsdag tijdens de persconferentie van Premier Rutte en Minister De Jonge bekend zijn gemaakt, zijn wij genoodzaakt om de sluiting van ons Gildehuis met minimaal 4 weken te verlengen. Niemand kan in de toekomst kijken, maar het zou ons niet verbazen als deze sluiting langer duurt. Zodra wij weer open mogen zullen wij dit bekend maken.

Wat dit voor gevolg heeft voor de najaarsvergadering is nog niet bekend. Mocht blijken dat deze ook niet door kan gaan, dan zullen wij jullie van info voorzien in de volgende uitgave van het Sjuttersbledje/jaarverslag.

Wij hadden het graag anders gezien, en zijn wij eigenlijk wel klaar met dit virus, maar het virus is nog niet klaar met ons.

In de tussentijd:
Houd u aan de regels en blijf gezond.

Het bestuur. 

NIEUWSBERICHT

29 September 2020
Hallo allemaal,

Namens het bestuur moet ik onderstaande mededeling doen aan jullie.

Het Gildehuis ( de bar ) gaat de eerstkomende 3 weken dicht, dit door de nieuwe corona preventie regels, aangekondigd door de overheid.

Er wordt nog wel bekeken of er getrommeld kan worden. ( zonder openstelling van de bar )

Tevens gaat dit dus ook inhouden dat de geplande wandeltocht van 03 oktober tot nader order is uitgesteld !!

Namens het bestuur,
Marcel Maessen
Secretaris.

WANDELTOCHT

21 September 2020
Beste Gildebroeders en Gildezusters

Het schuttersseizoen 2020 is niet geworden wat wij er begin maart van gedacht hadden. Dachten wij aanvankelijk dat het Coronavirus slechts enkele weken ons leven zou beïnvloeden, mag het nu duidelijk zijn dat het einde hiervan nog niet in zicht is. Het virus heeft er voor gezorgd dat wij dit seizoen geen enkele activiteit hebben mogen houden, géén bondsfeesten, géén Koningsschieten, géén OLS, géén Dekenaal schuttersfeest en géén Lambertusdag.

Om dit seizoen toch positief af te sluiten willen wij op zondag 4 oktober een wandeltocht houden voor onze leden en partners met aansluitend soep en broodjes bij het Gildehuis. Bij slecht weer wordt dit verplaatst naar zondag 18 oktober.

Bijeenkomst bij het Gildehuis om 10.30 uur. Vertrek wandeltocht tussen 10.45 – 11.00 uur.

Tijdens het wandelen vragen wij iedereen om de regels zoals door het RIVM voorgeschreven te respecteren. Na afloop hebben wij binnen beperkt plaats, en ook buiten alleen zitplaatsen. Ook hierbij graag rekening houden met de 1,5 meter afstand. Samen komen wij er wel uit.

Voor leden, steunpilaeren, en steunende leden komen de kosten van de wandeltocht en de soep met broodjes voor rekening van het Gilde. Voor niet leden vragen wij een kleine bijdrage van € 2,50.

Om een inschatting te maken met hoeveel personen we zijn, vragen wij jullie vriendelijk om opgave voor deze activiteit. In het Gildehuis hangt een opgavelijst. Graag invullen voor 1 oktober. Voor diegene die van te voren niet meer bij het Gildehuis komen, is opgave ook mogelijk bij Peter van Lier.

Wij hopen op een goede opkomst.


Mvg

Het Bestuur.

NIEUWSBRIEF

6 September 2020
Nieuwsbrief

Oud Limburgse Schuttersfederatie
In de nieuwsbrief van de Oud Limburgse Schuttersfederatie brengen wij u de nieuwsfeiten rondom het schutters- en gildewezen. Dit is de editie van jaargang 2020 en de editie van september 2020. Wij wensen U veel leesplezier en wijsheid toe.

Noot vanuit de samensteller

In de voorgaande uitgebreide nieuwsbrief (Juni 2020) brachten wij jullie op de hoogte van de nieuwste feiten in het kader van de Corona-problematiek. Daarover hebben wij een klacht ontvangen dat deze nieuwsbrief te veel was toegespitst op de Nederlandse schutterijen en niet van toepassing waren op de Belgische schutterijen. Deze kritiek was ook terecht en besproken in het dagelijks federatiebestuur. Wij trachten in de nieuwsbrief zoveel mogelijk relevante informatie uit óns Limburgse schutterswezen te publiceren. Onze excuses dat dit gevoel is ontstaan en wij trachten in de nieuwsbrieven aandacht te besteden aan nieuws vanuit beiden Limburgen. Natuurlijk nodigen wij iedereen uit om informatie aan te leveren, die gedeeld wordt via de nieuwsbrief, deze mogelijkheid was er in het verleden en ook in de toekomst rekenen wij op ieders bijdrage.

Bekijk hier de volledige nieuwsbrief

WEBSITE

3 Juli 2020
Onze website is in een nieuw jasje gestoken. Maandenlang is er gewerkt aan een nieuwe en vooral frisse uitstraling.

Onze website is geschikt op zowel desktop, smartphone, als tablet. Zoals u van ons gewend bent vindt u op onze website het laatste nieuws, een stukje historie, contactgegevens, aandacht voor onze sponsoren en verslagen en aankondigingen van activiteiten van ons Gilde.

Uiteraard zullen wij onze website blijven updaten. Bezoek onze site dan ook regelmatig om op de hoogte te blijven van het wel en wee van ons Gilde.

In onze zoektocht naar een betrouwbare partner die onze website heeft ontwikkeld en wil beheren zijn wij uitgekomen bij Sten en Gido, oftewel Steido, 2 jonge ondernemers die ons in raad en daad hebben bijgestaan.

Wij danken Steido.nl voor de prettige samenwerking bij het tot stand komen van onze nieuwe website.

Uiteraard zijn wij als Gilde nieuwsgierig naar de mening van onze bezoekers. Is er nog informatie die volgens u toegevoegd moet worden, of mist u nog iets? Laat het ons weten via de contactpagina.

Dank voor uw bezoek en hopelijk tot ziens.

Henk Maessen
Voorzitter Koninklijke Schuttersgilde St. Lambertus Helden

NIEUWSBRIEF

3 Juli 2020

Beste Gildebroeders en Gildezusters. Nu de maatregelen i.v.m. Corona per 1 Juli weer iets versoepeld zijn, willen wij voorzichtig de draad weer oppakken.

A.s. zondag 5 juli, de dag dat eigenlijk het OLS zou zijn, openen wij ons terras, zodat we weer een keer gezellig bij kunnen praten.

Vanaf 13.00 uur zijn jullie van harte welkom, in achtneming van de geldende maatregelen zoals door de Rijksoverheid vastgesteld. Dit houdt in:

  • Hou 1,5 meter afstand
  • Max 2 personen langs elkaar

Uitzondering op deze maatregelen:
  • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
  • Jeugd van 13 tot 18 jaar hoeft geen afstand tot elkaar te behouden, wel ten opzichte van volwassenen.
  • Mensen die tot 1 huishouden horen.

De volgende basisregels gelden nog steeds.

Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen.
Houd 1,5 meter afstand van anderen.
Was vaak uw handen.
I.v.m de 1,5 meter regel blijft het Gildehuis vooralsnog dicht. Toiletbezoek is mogelijk. Hiervoor verzoeken wij jullie om de aangegeven route te volgen en ook hier de 1,5 meter afstand te respecteren. Wij hopen op ieders medewerking en zien ons a.s. zondag.

Het bestuur

NIEUWSBRIEF

Jubilarissen:

Beste Gildebroeders-/zusters

Het pinksterweekend is normaal gesproken voor ons Gilde een van de hoogtepunten van het schuttersjaar. De jubilarissen worden dan in het zonnetje gezet en op 1e pinksterdag volgt dan het Koningsschieten. Hoe anders was het dit jaar. I.v.m. het corona virus hebben wij alle activiteiten moeten cancelen. Wij willen onze jubilarissen via deze weg toch feliciteren en bedanken voor hun jarenlange inzet. Uiteraard worden onze jubilarissen op een later tijdstip nog gehuldigd. Een van de gedachten binnen het bestuur is om dit eventueel te combineren met de nieuwjaarsborrel.

Onze jubilarissen van dit jaar:

Geüniformeerd:

60 Jaar lid:      Jeroen Haffmans
40 jaar lid:      Coen Absil
12,5 jaar lid:   Jan Joosten, Jo Brummans, Fred Lemmen en Henk Maessen
5 jaar lid:        Anouk Lemmen

Niet geüniformeerd:

40 jaar lid:      Jan van Soest
12,5 jaar lid:   Frank van Kemenade en Sjors Maessen

Namens bestuur en leden gefeliciteerd.
Taart voor Koningspaar:

Op 1e Pinksterdag hebben wij ons Koningspaar namens het Gilde een taart aangeboden. Normaal gesproken is deze dag een van de hoogtepunten voor ons Gilde, en zeker voor het Koningspaar een speciale dag. Dat dit in 2020 niet zou plaatsvinden werd al snel duidelijk. Hopelijk is dit in 2021 weer mogelijk. Deze geste werd door ons Koningspaar zeer gewaardeerd.
Mededelingen:

Via meerdere personen bereiken ons berichten dat er onderling meningsverschillen zijn m.b.t. werkzaamheden in en rondom het Gildehuis e.d.

Dit betreuren wij, en dit is en kan ook niet de bedoeling zijn. Wij beseffen dat wij met meerdere karakters met net zoveel verschillende meningen te maken hebben, maar het kan niet zo zijn dat er in goed overleg geen oplossingen mogelijk zijn, zonder dat het bestuur in moet grijpen.

Wij roepen iedereen dan ook op om met elkaar in gesprek te gaan, en rekening te houden met elkaars mening. Bedenk dan ook dat jou mening niet altijd de juiste hoeft te zijn. De gulden middenweg kan ook de oplossing zijn. Het belang van het Gilde moet ten alle tijden leidend zijn.

Wij als bestuur willen wel enkele regels opstellen waar eenieder zich aan dient te houden.

  • Aanpassingen / wijzigingen in of rondom het Gildehuis dienen ten alle tijden in overleg te gaan met het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester). Onze beheerder, die ook zitting heeft in het bestuur, wordt op deze manier ook op de hoogte gehouden. Het bestuur beslist uiteindelijk of en hoe deze aanpassingen / wijzigingen gerealiseerd worden. Dit houdt dus in dat niemand op eigen houtje iets wijzigt of aanbrengt zonder overleg.
  • Alle zaken de betrekking hebben op het beheer van het Gildehuis dienen te worden overlegd met de beheerder.

Openstellen Gildehuis.

Zoals aangekondigd door de regering, mogen we het Gildehuis, met in achtneming van de geldende Corona maatregelen, weer openen vanaf 01 Juli 2020.

Ons voorstel is om het Gildehuis weer te openen op Zondag 05 Juli 2020.

Dit geeft ook tijd voor de beheerder om er voor te zorgen dat op die datum weer alles beschikbaar is voor onze leden.

Verder kunnen we na een lange periode de openingstijd iets verruimen en zorgen we er voor dat we binnen ook de mogelijkheid hebben om voor de gegadigde naar de verrichtingen van Max Verstappen kunnen kijken.


Website.

We kunnen verder melden dat onze nieuwe website per 01 Juli 2020 live gaat. We kunnen deze datum onze mededelingen ook weer gaan lezen op de vertrouwde site, die een nieuwe en frisse opzet gekregen heeft !

NIEUWSBRIEF

Beste Gildebroeders en Gildezusters

Eigenlijk zouden we nu aan het begin van het Schuttersseizoen moeten staan. De eerste twee bondsfeesten, jubilarissenavond en het jaarlijkse Koningsschieten stonden op het programma. Zoals bekend heeft het Coronavirus behoorlijk wat roet in het eten gegooid. Het complete seizoen 2020 mag als verloren beschouwd worden. Afgelopen week hebben we ook een streep gezet door de Lambertusdag, wel met de aantekening, dat als er weer mogelijkheden zijn in het najaar, om dan eventueel nog een activiteit te organiseren zodat we toch met z’n allen het seizoen positief kunnen afsluiten. Dit is alleen mogelijk als de maatregelen, zoals door de overheid genomen, het toelaten.

Op dit moment is er geen enkele mogelijkheid om onze geliefde hobby uit te oefenen. Ons Gildehuis moet tot 1 september gesloten blijven, wat inhoudt dat de repetitie van de tamboers op dinsdagavond als ook het gezellig samenzijn op zondagmiddag niet plaats kunnen vinden.

Jorn Teeuwen oefent thuis, zodat hij er klaar voor is als we weer op dinsdag kunnen repeteren. Jorn oefent alle marsen en uiteraard ook aan de techniek wordt gewerkt.

Goed bezig Jorn !

Ook Arlene Smeets kan niet wachten tot we weer mogen. Waar ze op schiet is niet te zien, maar wij denken dat ze stiekem al droomt over het OLS over enkele jaren, waar zij dan het winnende schot lost.

Vooral doorgaan Arlene !

Het mag duidelijk zijn dat de jeugd van ons Gilde staat te popelen om weer te beginnen.

Na de persconferentie van Premier Rutte van 6 mei was er even hoop dat er wel geschoten mocht worden, bij schietverenigingen met een eigen buitenbaan. Helaas was dit van korte duur. De 1,5 meter afstand onderling maakt het onmogelijk voor schutterijen om toch nog enkele schoten te lossen.

Uiteraard hopen wij dat de maatregelen nog verder versoepelen, en dan vooral in ons voordeel,  zodat ook wij onze hobby weer op kunnen pakken.

Voor nu:
blijf thuis bij klachten en
blijf gezond.

Het bestuur.

AFLASTING SCHUTTERSFEEST

Aflasting Schuttersbondsfeest St. Barbara Reuver
 
Er bereiken ons vraagstellingen over onduidelijkheden en het standpunt vanuit de schuttersbond Juliana, over bijvoorbeeld de organisatie van  (bonds)schuttersfeesten,  doorschuiven van bondsschuttersfeesten etc. en hierin is het wellicht goed om jullie meer duidelijkheid te scheppen, over de schuttersbond Juliana.

Wij hebben tot doel, door het geven van advies bij de organisatie van schuttersfeesten, schietwedstrijden en optochten.

De schutterijen zijn zelfstandige organisaties, die hun inrichting, wijze van bestuur en behartiging van de hen toevertrouwde belangen zelf regelen.
 
Alle schutterijen hebben zelf een autonoom bestaan en vanuit de bond kan er niets opgelegd  worden omtrent de organisatie van bondsschuttersfeesten. Ook hebben we geen inspraak of een schutterij wel of geen bondsschuttersfeest mag en kan organiseren, dit is echt ter besluitvorming aan de schutterij, wij de schuttersbond zijn hierin een adviesorgaan.
 
Schutterij St Barbara Reuver heeft dan ook na overleg  met de gemeente Beesel, Burgemeester en veiligheidsbeambten besloten, om het schuttersbondsfeest van 13 september 2020,n iet door te laten gaan, wegens veiligheidsredenen  i.v.m. het corona-virus. Het is dan ook het enig mogelijke besluit.

Alle schuttersbondsfeesten en verdere schietwedstrijden, die gehouden zouden worden in 2020 zijn allen afgelast en worden doorgeschoven naar 2021 en dan zullen we de draad weer oppakken.

Het 1ste schuttersbondsfeest  in 2021 wordt georganiseerd door St. Anthonius Tegelen.
Het 2de schuttersbondsfeest in 2021 wordt georganiseerd door Bussen Schutten Neer.
Het 3de schuttersbondsfeest in 2021 wordt georganiseerd door St. Barbara Reuver.
Het persoonlijk Bondskampioenschap in 2021 wordt georganiseerd door ’t Zandakker Gilde St. Jan Venray

Dit is uiteraard onder voorbehoud, vanwege het corona-virus.

De datums in 2021,  zullen de schutterijen die de organisatie hebben zelf kiezen. Het corona-virus heeft ons allemaal op een of andere wijze in de greep en heeft bij heel veel mensen het leven even stil gelegd. Wij, wensen iedereen heel veel sterkte in deze zeer moeilijke tijd en houd de moed erin en blijf vooral gezond en let een beetje op elkaar.

Hou vol !!!
Wij vertrouwen op uw begrip in deze situatie waarin we verkeren.

CORONA UPDATE 


Nu ook het 3e en laatste bondsfeest afgelast is, wordt het duidelijk dat het schuttersseizoen 2020 als verloren beschouwd mag worden. Het Dekenale schuttersfeest 2020 is ook afgelast door organiserende vereniging Beringe. Ook onze eigen Lambertusdag staat nog op de agenda. Hier is nog geen beslissing over genomen. Het bestuur zal hierover nog in overleg gaan met de commissie en kijken wat wijsheid is in deze.

Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de bondsfeesten van dit jaar doorgeschoven worden naar 2021, wat dus inhoudt dat wij volgend jaar het eerste bondsfeest niet hoeven te organiseren. Het is op dit moment nog niet duidelijk of de organisatie van dit bondsfeest automatisch doorschuift naar 2022.

Uiteraard hopen wij dat we binnenkort op onze gebruikelijke dagen weer gebruik mogen maken van ons Gildehuis. De tamboers missen hun repetitieavond, de schutters staan te popelen om onder de grote buks te gaan staan, en de zondagmiddagborrel wordt ook node gemist.

Of en wanneer dit het geval zal zijn, is afhankelijk van de maatregelen die door de overheid genomen worden. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen wij dit bekend maken.

In de tussentijd kunnen wij alleen maar zeggen:
BLIJF GEZOND EN
BLIJF ZOVEEL MOGELIJK THUIS.

Met vriendelijke schuttersgroet,
Het bestuur