Ons Schuttersgilde kent
verschillende disciplines

ACTIVITEITEN

Schieten

Een schutterij zou geen schutterij zijn als er niet af en toe geschoten werd. Bij ons gilde oefenen onze schutters op  donderdagavond op de Hasenacker bij het gildehuis. Daarnaast wordt er ook deelgenomen aan wedstrijden. Al naargelang de geleverde prestaties bij deze wedstrijden wordt een schutter ingedeeld in de A, B, of C-klasse.

Hierover beslist de schietcommissie, die ook belast is met de selectie van de zestallen, die voor de hoogste eer mogen strijden op de Bondsfeesten en het O.L.S.

Heb je interesse om schutter te worden bij ons gilde, dan kun je je aanmelden voor de opleiding. De duur van deze opleiding hangt vooral af van aanleg, motivatie en doorzettingsvermogen. Je wordt opgeleid door onze twee buksmeesters. Dat komt dus helemaal goed.
Tamboerkorps

Het tamboerkorps van het Gilde is aangesloten bij de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen en is ingedeeld in de 3e divisie. Op de jaarlijkse muziekwedstrijden van de schuttersbonden kunnen officieel erkende muziekdiploma's worden behaald. De basisopleiding duurt een jaar.
Vendelen

Vendeliers showen verplichte voorgeschreven oefeningen met vlaggen (vendels). Niveau's: afd. Jeugd: Klasse C, B, A en Vaandelklasse. Promotie kan op het Oud-Limburgse Schuttersfeest ( OLS ).
Marketentsters

Een marketentster (ook: zoetelaar of zoetelaarster) was een wasdame van een legereenheid. Schutters die te velde trokken werden vaak vergezeld van die dame die de soldaten in haar eenheid, tijdens de rustpauzes, voorzag van een borreltje en een hartig hapje. Bij de schuttersfeesten nemen zij vaak deel aan de beoordeling voor Beste Marketenstergroep in de categorie historisch.

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden. Mocht u dus interesse hebben, neem dan gerust contact met ons op
Standaardruiter

De standaardruiter rijdt op z’n paard en met het standaard zo’n tien meter voor het gilde uit en maakt daarbij een zigzag beweging over de volle breedte van de straat. Dit doet hij om de weg vrij te maken, zodat het gilde een onbelemmerde doorgang heeft. 

Ook wordt de standaard meegevoerd tijdens wedstrijden op de diverse schuttersfeesten. Zowel de standaard zelf als de standaardruiter dingen mee naar de prijzen. Voor het standaardrijden bestaan aparte wedstrijdreglementen. Onze standaardruiter draagt in principe hetzelfde tenue als zijn gildebroeders. Hij onderscheidt zich echter door het dragen van een mantel en rijlaarzen. De standaard wordt gevoerd door de standaardruiter zodra het gilde zich in het openbaar vertoont.
Vaandeldrager

De vaandeldrager is de persoon binnen het gilde die het vaandel draagt. Het vaandel wordt altijd vooraan in het gilde meegevoerd. Het gildevaandel is (naast kleding) het belangrijkste herkenningsteken van het gilde. Attente toeschouwers kunnen uit het gildevaandel een heleboel informatie halen omtrent het gilde: schutterspatronen, jaar van oprichting, herkomst en activiteiten van het gilde.

Het gildevaandel mag alleen betreden worden door de paus en de koningin/koning der Nederlanden bij hun eerste bezoek aan een bepaalde manifestatie, stad of streek. Daarbij dienen dan uiteraard ook de gilden te zijn uitgenodigd ter opluistering. Verder mag niemand het gildevaandel betreden.
Luchtbuks schieten

Binnen ons Gilde bestaat de mogelijkheid om, tijdens de wintermaanden, van oktober t/m maart te schieten met de luchtbuks.
Dit is voor volwassenen maar ook de jeugd is hierin erg bederven.
Kijk maar eens naar de foto. ( zie ook tabblad JEUGD )