Er is van alles te beleven tijdens
Het schuttersseizoen

SCHUTTERSSEIZOEN

Koningsschieten

Op de 1ste Pinksterdag is altijd een hoogtepunt in het gildejaar gekenmerkt door spanning en feestvreugde, want het gaat erom wie met een welgemikt schot de vogel afschiet en een jaar KONING van het Gilde mag zijn.

Dekenaal schuttersfeest

De schutterijen van het Dekenaat Helden ontmoeten elkaar jaarlijks op de 3de zondag van september bij het Dekenale Schuttersfeest. Gezellig...

Bondsfeesten

Drie keer per jaar komen alle schutterijen en gildes van de Bond Juliana (Noord- en Midden Limburg) bij elkaar voor een feest.
Er wordt dan een grote optocht gehouden en er vinden schietwedstrijden plaats.
Bovendien nemen dan het Koningspaar, de Marketentsters, de vendeliers en de tamboers deel aan de wedstrijden.

OLS (Oud Limburgs Schuttersfeest)

Ieder jaar op de eerste zondag van juli komen de schutterijen en gildes van de beide Limburgen bijeen om hun Oud Limburgs Schuttersfeest te houden (O.L.S.) Dit feest geniet jaarlijks grote belangstelling van alle media.

Daarnaast zijn er nog verschillende andere evenementen zoals verschillende schietwedstrijden, drietalschieten en de jaarlijkse feestdag van de patroonheilige: Lambertusdag. U bent van harte welkom om deze evenementen eens te bezoeken.